En av Arnfinns store hobbier - Postkort fra Horten
De første postkortene
De første postkortene kom på slutten av 1800 tallet. Julekortene og overrekningskortene var først ute fra 1870 årene. Så kom kartongkortene på 1890 tallet. Fra ca 1900 ble postkortene allemannseie og sendt til venner og kjente -til fjern og nær.

Her er mitt eldste postkort fra Horten, et overrekningskort med pålimt foto fra 1897.
Kortet har påskrift på baksiden som forteller når det var i bruk. Det første handelsborgerskap som ble utstedt i ladestedet Horten var til H. H. Broch den 17.1. 1858. Han hadde sitt handelsprivilegium inne på Marinens område på KJV, men etter den store bybrannen i 1878 bygget Broch den store gården som ligger på hjørnet av Sorgaten - Løkkegaten. Det er den vi ser på bildet. Disse kortene er sjeldne og ikke så vanlig å komme over.
Hilsen fra kortene
"Hilsen fra kortene" var fargerike og fine i trykk og bestod ofte av flere bilder og dekorert med blomster m.m. Sin opprinnelse hadde denne type kort fra Tyskland og var brukt tidlig på 1900 tallet.
Kortet som vises her er et 5 bilders. Motivene er oversiktsbildet over Verftet, Sitadellet, Kanalen, Fyllinghavnen og L. A Brønlunds hus i storgaten i Horten. Utgiveren av dette kortet, L. A. Brønlunds Forlag hodt til i denne bygningen før de flyttet til Kristiania og etablerte sitt kortforlag der. Kortet har nr. 1960. Det er stemplet 1903.
Horten som Marine by
Når man samler postkort fra Horten kommer mann ikke utenom marinemotivene vist på kort fra Horten. Uten marinen ville ikke Horten eksistert som by slik det er i dag. Marinen kom til Horten ca.1820 da Horten ble utnevnt til orlogshavn for marinen, en arvetaker for Fredriksvern, Stavern. Det er ganske klart at Marinen betydde alt for kjøpstaden Horten på godt og vondt.
Motivet på kortet viser noen av torpedobåtene som ble bygget må Marinens hovedverft på Horten. Det er torpedobåten "Kjek" som ligger ytterst, og viser mannskapet som posere for fotograf O Hangaard som har tatt bildet. Kortet er utgitt på ukjent forlag, derfor antakelig av fotografen. Kortet som er stemplet Horten 21. desember 1905, er meget uvanlig og ikke så lett å komme over.
Fotofraf Anders Beer Wilse - Hortens motiv
En av norges største fotografer var uteksaminert av Horten Tekniske skole i 1883, men det var fotograf han skulle bli. Anders Beer Wilse var født i 1865 og døde i 1949. Han var mye i Horten spesielt med oppdrag for marinen og rundt 1900 var han Norges beste fotograf. Wilse falt også for mange motiver fra Horten, og det er ikke uvanlig at hans navn pryder postkort motiver fra Horten. 
Her ser vi ett av bildene som Wilse har tatt på sin vandring i Horten. Bildet er tatt i 1902, og kortet er utgitt av Peter Alstrup Kunstforlag og har nr. 1240. Kortet er stemplet Strandebarm 31.X.1905.
Lokalhistoriske hendelser på postkort.
Postkort er ofte en god kilde for hendelser i lokalsamfunnet. Her vil jeg vise to hendelser på den første halvdel av 1900 tallet som begge har tilknytning til alkehol.
Kortet er utgitt av Saastad, Horten. Postgått til Moss 13.XII.13. Legg merke til påskriften; Samlaget stemmes ned. Gården på bildet avholdslokalet i Horten.
Samlaget stemmes ned!

I 1874 ble Samlaget opprettet, det var et aksjeselskap og ved starten ble det tegnet 35 aksjer a`100 kroner. I 1886 var aksjetallet steget til 107 aksjer.

Samlaget skulle stå for salg av brennevin til ladestedets innbyggere. Samlaget leide en gård i Storgaten, det som er Storgaten nr.19 i dag. Det ble opprettet to utsalg, det ene på Karl Johans Vern, og det andre nederst i Fergebakken, det sistnevnte ble nedlagt i 1894-95.
Samlaget kjøpte Larsens gård (Storgaten 19.), og utvidet den. I denne gården var det brennevinssalg, og en liten kafé hvor skjenking av edle varer var hovedgeskjeft. Dette varte hele perioden samlaget eksisterte.
Under ser du Samlagets gård til høyre i bildet.
I 1894 kom det en ny brennvinslov, fra da av var det kommunens folkevalgte som bestemte om det skulle være samlag eller ei.
Den første avstemningen (1897) i kommunestyret gikk for at Samlaget skulle forsette. Saken var igjen oppe i 1902 med samme utfall. Men ved avstemningen i 1913 møtte Samlaget sin skjebne, det ble et nei til fornyelse av Samlaget.
Horten hadde en sterk avholdsbevegelse i ryggen. Det var en livlig diskusjon i lokalavisene med "Daggry" og "Horten Avis" i mot og "Gjengangeren" for.  
Postkortet her er utgitt av Bergh & Høeg, Kristiania og har nr.20410. Gården til høyre på bildet er gården til Samlaget. Senere hadde Gjengangeren lokaler her. Kirken over gaten er Methodist kirken. Methodist menigheten fikk tomta av gartner Amundsen i 1874 og kirken ble innviet 1. juledag 1875.
Forbuds tiden i Horten
Forbudtiden i Norge varte fra 1919 til 1926 og en god anledning til oppfinnsomhet, vi vet jo at mange  vil "flytte fjell" for å få tak i de edle dråper. Horten og Vestfold var et eldorado for smuglerlystne personer. Vi har alle hørt om Artur Omre sin roman "Smuglere". Artur Omre bodde forøverig i Ollebakken i Horten. Men smuglergesjeften drev han fra Thereses gate 17 i Oslo. Men andre i Horten har gjort seg bemerket under forbudstiden med utgivelse av egne postkort.
Nede i Nordre Enggate 12 holdt vognmann Oluf Wexhal til, han var en riktig skøyer som var en sentral del av smuglermiljøet i forbudstiden som varte fra 1919 til 1926. Smuglermiljøet i Oslofjorden kan vi lese om i Arthur Omre sin bok Smuglere, Arthur Omre var forresten oppvokst i Ollebakken 12. Vognmannen hadde mange påfunn som holdt både politi og revyforfattere i ånde. Hortensteknikkerne har fortsatt den gamle hestetrilla etter Wexhal til sin tradisjonsbunende ”polferd”. Sønnen Oskar Wexhald drev firmaet videre og det lever fortsatt på Bankløkka den dag i dag.
I forbudets dage II
Ser vi på disse to postkortene er de begge utgitt av Wexahl selv. Jeg har disse kortene fra 1923, 1924 og 1925. Disse to vi ser her er fra 1925.
Byen utvikles
En av de årsakerne til at postkort er så fasinerende er at du ser hvordan byen utvikler seg og forandres, ikke bare før og nå, men også over tiår forandres hus og omgivelser i boligstrøkene våre. Et av mange eksempler på dette kan vises, her et eksempel fra området Aschehougsgate og Gunderødbakken. 
Fotoet som er brukt til dette påstkortet fra en ukjent utgiver må være tatt før 1900 århundret. Vegitasjonen i åsen mot Røreåsen er glissen. Det er ingen veier her oppe i høyden over Keisemark.
Byen utvikles II
Dette kortet er brukt 23. desember 1910 og vi ser at fler hus dukker opp i området, trer vokser til og tråkket av veier blir tydeligere. Kortet er utgitt av J. A. Stenmark, Horten.
Byen utvikles III
Det tredje kortet i serien er også brukt 1910, men vi ser tydelig at bebyggelsen utvikles. Huset nede i Gunderødbakken har fått ny ark og det har dukket opp et nytt hus høyere opp i bakken. Kortet er utgitt av M. Watne, Horten.
Byen utvikles IV
Her ser vi området igjen tidlig på 1950 tallet. Røråsveien er kommet opp, huset midt i bildet er blekkenslager Olsen sitt hus i Røreåsveien. Det gamle huset hvor Feltman Halvorsen bygget ny butikk på 1970 tallet, ligger der fortsatt.
Kjente Hortens folk på postkort
Horten har mange kjente personligheter, men mange er ikke representert på postkort. Kaia Norena Eide er min representant i denne presentasjonen.
Kaja Hansen ble født på Horten 26. april 1884. Som vanlig var på den tiden fikk hun tre fornavn, Kaja Andrea Karoline. Kaja vokste opp i brakkene på Indre Horten og viste tidlig frem sitt sangtalent. Kaja ble elev av Helene Aschehoug i Horten. Noe senere begynte hun hos Ellen Gulbransson i Kristiania. Hun rakk også noen sangtimer hos Zur Muhlen i London før hun konsertdebuterte på Victoria hotell i Åsgårdstrand 24. juli 1904, og med operadebut i Kristiania året etter. Kaja Eides internasjonale gjennombrudd kom i 1924 på det verdensberømte La Scala i Milano. Hennes tolking av rollen som Gilda i Rigoletto ble etterhvert en av hennes viktigste roller. Debuten på La Scala ble begynnelsen til en stor international karriere. Det var den kjente operasjefen Toscanini som foreslo kunstnernavnet Norena. Det er under dette navnet, Kaja Norena, hun er kjent ute i verden. Året 1924 hadde også to andre store debuter: Både ved Covent Garden i London og ved Den store Opera i Paris debuterte hun som Gilda, og med stor suksess. Postkortet er hentet fra oppsetningen "Mignon" på Nasjonalteateret 1911.
Horten er godt presentert på postkort - her følgen noen fler.
Kortet viser krysset Fergebakken og Strandgaten, eller der Grand Osean ligger i dag. Dette bildet er tatt ca 1900 og da ser vi Victoria hotell, bygget i 1820 åra som gjestgiveri av Baltzer Rustad. Da het gjestgivergården «Prins Carl». I 1918 ble dette omgjort til kommunalt gamlehjem, «Aldershvile». Dette ble nedlagt i 1935 da Agnes Gjersøs Minde ble tatt i bruk. Rønn gården ser vi til venstre i kortet, et gammelt erverdig hus med et unikt gårdsrom med springvann og svaleganger. Rønn familien drev Horten brygge i en periode, desverre brant huset på 1970 tallet, siden kom Grand Osean opp her. Til høyre ser vi kiosken ved brygga som Emma Saastad drev, solgte tobakk, aviser, vittighetsblade og postsaker. Det ser ut som den forsvant en gang på 1940 tallet. Senere skulle Caltex besinstasjon og Kafe bli liggenede her. Asta Hjelm Arnesen, regjerte kafeen i annen etasje på bensinstasjonen, Asta Hjelm som var ”moren” (les tanta) til Lille Grete Kausland. I dag ligger Horten hotel her. Kortet er sendt lokalt og stemplet Horten 1907, ukjent utgiver.
Saastads kiosk på Brygga
Her ser vi et fint bilde av kiosken til Saastad. Her var det et yrende liv før og etter de mange skipsløp ved Rustadbrygga. Kortet som er sendt til Bergen 1921 er utgitt av Saastad, Horten
Gundersens gate
Her ser vi et kort fra smågatene oppe i åsen. Dette er et ubrukt fotokort fra Gundersensgate, Horten. Utgiver er Saastad, Horten antagelig på 1920 tallet.
Langgaten nr 3.
Her ser vi Langaten nr. 3 som var hjørnehuset Langaten - Anders Jørgensens gate. Horten Rådhus ligger her i dag. Kortet som er stemplet Larvik 1917 er utgitt av Johan Sollies Bokhandel, Horten
Vestre Braarudgade, Horten
Her ser vi et fint motiv fra Vestre Braarudgade der Ollebakken kommer opp og Gunderødbakken starter.
Ollebakken
I gården til Jac Jacobsen holdt søstrene Olumstad til med sin delekatesseforettning rundt 1900. Vi ser her Marie utenfor foretningen. Gården ble bygget i 1840/50 årene og det var Johan Fredrich Zinow som holdt til her med sin skredderforetning, senere kolonial og bakeri. Overdratt til Fritjof Jensen & co i 1897. Gården hadde nr. 15/17. Jac Jacobsen holdt også til i gården med sin Sæbefabrikk, senere startet han Horten tobakkfabrikk (1898). Han hadde også etthvert agentur for Gjær og spritfarbrikker, og Østlanske petroliumskompani, senere ESSO. I 1898 ble huset påbygget slik vi kjenner det i dag. Adolf Arnesen overtok bakeriet i 1902, og startet senere sin egen butikk i Torggata da gjennombruddet kom her i 1932. En av de siste kolonialhandlere i bygget var Gunnar Hem. Siden har det vært Monteck, aktivitetshus, bilrekvisita og i dag(2008) Hi Fi produkter. Fotokortet som er stemplet Horten 1912 er av ukjent utgiver.
Horten vist på postkort

Dette var en liten smak på postkort fra Horten.
Jeg startet å samle på postkort fra Horten på slutten av 1970 tallet. Den gang betalte vi 10 - 20 kroner pr kort alt etter hva motivet var, jeg er meget glad for at mange av kortene mine fikk jeg tak i på den tiden. I dag vet alle hva det rette postkortet kan koste.

Jeg er meget interessert i lokalhistorie og bruker kortene mine i den sammenheng. Jeg har holdt mange foredrag om Hortens historie basert på dette materialet og ting og tang fra Horten.

Har du postkort fra Horten er jeg en god kjøper, pris blir vi sikkert enig om. Send meg en mail så får du et raskt svar!

arnfka@online.no
😘
For deg som er interessert i lokalhistorie anbefaler jeg et besøk på Lokalhistorisk senter inne på Sykestua på Karljohansvern.
Klikk deg inn på lenken under og få en smak.

http://www.lhs.no/

Fergestedet på Hortenstangen, en side fra en av mange presentasjoner.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE